تارنمای خبری امرداد
مرور رده

مردم

فروش ویژه به خجستگی جشن آبانگان

لینک خرید اینترنتی تاریخ و فرهنگ باستان آذرآبادگان؛ در پاسخ به پان‌ترکیسم انیران، با امضای نویسنده

کتاب «تاریخ و فرهنگ باستان آذرآبادگان؛ در پاسخ به پان‌ترکیسم انیران» نوشته‌ی استاد عزت‌الله فولادوند درودی، سه‌شنبه…

آبادزردشت کجاست؟

نی­ریز شهری باستانی در خاور استان فارس است که دومین شهر استان از نظر بزرگی بوده و جمعیتی بیش از 120.000  تن دارد. نام…