تارنمای خبری امرداد
مرور رده

مردم

سخنی با شیر دره‌ی هزاران شیر

دل‌هایمان با توست

روی سخن ما با توست. سخن من و همه‌ی آنانی که همچون من می‌اندیشند! آنگاه که با اسیران طالبان سخن می‌گویی، بزرگورانه و…
روزی روزگاری؛ تهران

صد خاطره و یادمان از تهران کهن

شهرها نیز مانند انسان‌ها سرگذشت و پیشینه‌ای دارند. گاه آباد و زیبا بوده‌اند و گاه گَرد پیری و سالخوردگی بر سر و رویشان…