تارنمای خبری امرداد
مرور رده

تاریخ

در امرداد 454 چاپ شده است:

ماساژت‌ها چه کسانی بودند؟

ماساژت نامی شناخته‌شده نزد کسانی است که به تاریخ ایران دل‌بستگی دارند. با این همه آگاهی از آنان اندک است. همین اندازه از…
در امرداد 453 چاپ شده است:

دستاوردهای نظامی ایرانیان

دانش‌های رزمی و نظامی ایرانیان کهن و دستاوردهایی که آنان در این زمینه به جهان پیشکش کرده‌اند، امروزه یکی از چشمگیرترین…
در امرداد 452 چاپ شده است:

بر درگهِ دیرِ مغان

بر درگهِ دیرِ مغان شاپور گشتم معتکف آب سلامت ریخته، خاک ملامت بیخته! (شاپور تهرانی) «... در اولِ جلوس شاه عباس در…
در امرداد 451 آمده است:

در جست‌وجوی نیاکان کردها

نخستین‌باری که از واژه‌ی کرد در تاریخ یاد شده است، به نامه‌ی اردوان پنجم به اردشیر بابکان بازمی‌گردد و در آن اردوان،…
در امرداد 450 چاپ شده است:

فرمانروایی داریوش بزرگ بر مصر

از میان دولت‌های نیرومند جهان باستان که کورش بزرگ برانداخت، تنها مصر برجای مانده بود. درگیری کورش در شمال خاوری ایران و…

کورش بزرگ؛ شهریار روشنایی

پیش سخن: کورش هخامنشی ابرمردی شگرف و مینوی که بی‌گمان یکی از خوشنام‌ترین فرمانروایان در تاریخ جهان است، این مرد بزرگ و…