تارنمای خبری امرداد
مرور رده

تاریخ

در امرداد 450 چاپ شده است:

فرمانروایی داریوش بزرگ بر مصر

از میان دولت‌های نیرومند جهان باستان که کورش بزرگ برانداخت، تنها مصر برجای مانده بود. درگیری کورش در شمال خاوری ایران و…

کورش بزرگ؛ شهریار روشنایی

پیش سخن: کورش هخامنشی ابرمردی شگرف و مینوی که بی‌گمان یکی از خوشنام‌ترین فرمانروایان در تاریخ جهان است، این مرد بزرگ و…
در امرداد ۴۴۸ چاپ شده است:

تاراج میراث ملی

شهر باستانی شوش که از کهن‌ترین شهرهای جهان و گهواره‌ی تمدن باستانی و شگفت‌انگیز ایلام به شمار می‌رود، همواره دستخوشِ…
در امرداد 446 چاپ شده است

سمرقند و بخارا، رویاروی هم

با برافتادن طاهریان، بسیاری از بخش‌های خراسان و فرارود  دچار هرج‌ومرج و تنش‌های فراوان شد که نبود فرمانروایی مرکزی از…

بی‌مهری با فرهنگ خویشتن

روز  چهارشنبه بیست‌و یکم مهرماه، رییس‌جمهور در سفر استانی خود به استان فارس به هنگام بازدید از آثار تاریخی تخت‌جمشید چند…