تارنمای خبری امرداد
مرور رده

تاریخ

در امرداد 446 چاپ شده است

سمرقند و بخارا، رویاروی هم

با برافتادن طاهریان، بسیاری از بخش‌های خراسان و فرارود  دچار هرج‌ومرج و تنش‌های فراوان شد که نبود فرمانروایی مرکزی از…

بی‌مهری با فرهنگ خویشتن

روز  چهارشنبه بیست‌و یکم مهرماه، رییس‌جمهور در سفر استانی خود به استان فارس به هنگام بازدید از آثار تاریخی تخت‌جمشید چند…