لوگو امرداد

تاریخ

در امرداد 466 آمده است:

زنده‌یاد سیدحسین ارژنگی (1342-1260) که با پاژنام «میرمصور» خوانده می‌شود، برادر بزرگ‌تر استاد روان‌شاد رسام ارژنگی1 ا...

در امرداد 463 بخوانید:

برخی نام‌ها هستند که ما را به یاد خاطراتی می‌اندازند. در هفته‌های گذشته نام شماری از شهرهای مرزی کشورمان را بسیار شنی...

در امرداد 462 آمده است:

با پیروزی خیزش مشروطه در ایران (1324مهی/1285 خورشیدی) دگرگونی بزرگی در بنیاد‌های اندیشه‌ای ایرانیان پدید آمد و اندریا...

در امرداد 461 چاپ شده است:

شیوه‌ی نگارش حماسه‌ی گیلگمش به زبان سومری در دودمان سوم اور (نزدیک به 2100 پ.م.) آغاز شد و تا کنون دست‌کم پنج سروده د...

در امرداد 460 چاپ شد:

آغازِ پایانِ جنگ را باید تصویب قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد در دوشنبه ۲۹ تیرماه ۱۳۶۶ دانست. عراق بی‌درنگ ا...

در امرداد 459 چاپ شد:

پیشینه‌ی اقوام کنونی ایران به عصر مشترک دوران هندواروپایی و آریایی باز می‌گردد که نیاکان آنان چندین هزار سال پیش از م...

دومین نشست جُنگ افراز سه‌شنبه ۲۵ امردادماه، 1401 خورشیدی، با همراهی شورای مشورتی انجمن، کارگروه تاریخ، گروه نمایشنامه...

در امرداد 458 چاپ شده است:

سرزمین خوارزم یکی از استان‌های کهن ایران‌زمین است. از نگاه جغرافیایی، خوارزم برابر با پاره‌ای است که در جنوب دریاچه‌ی...

اگر کسی با شما درباره جلد دوم شاهنامه سخن بگوید چه فکری خواهید کرد ؟ شاید فکر کنید او دروغ می‌گوید و یا شوخی می‌کند؟ ...

نگاهی به کارِ تازه‌ی رهام اشه بر «سرودِ مروارید»

سرودی در «کارنامه‌ی توما»[1] هست که «سرودِ مروارید»ش خوانده‌اند و گفته‌اند هنگامی که توما، یکی از ۱۲ یارِ برگزیده‌ی ع...

بارگذاری نوشتار بیشتر