لوگو امرداد

زرتشتیان

در این رویه می توانید واپسین رویداد و خبرهای زرتشتیان ایران و جهان را مطالعه کنید.

گزارش تصویری از:

پیکر بانو توران شهریاری، چکامه‌سرای میهنی، روز شنبه دوم تیرماه 1403 در سرای ابدی خویش در قصر فیروزه تهران برای همیشه ...

روزنگار سوم تیرماه

امروز خورداد امشاسپند و ماه تیر 3762 زرتشتی، دومین روز از پنج روز نیایش همگانی در پیرنارستانه، یکشنبه سوم تیرماه 1403...

دبیرستان رستم آبادیان آخرین زمان نام‌نویسی برای پایه هفتم را اعلام کرد. بنا بر گزارش امرداد، آخرین‌ زمان برای نام‌نوی...

کمیسیون فرهنگی انجمن زرتشتیان یزد بنا دارد سلسله کارگاه‌های روانشناسی را برای آموزش مهارت‌های زندگی به کودکان و نوجوا...

نوشته از فرزاد نیک‌فر

به خشنودی اهورامزدا؛ روستای زرتشتی‌‌نشین حسن‌آباد میبد در 60 کیلومتری شهریزد، روستایی که شغل اصلی اهالی آن کشاورزی بو...

سازمان زنان زرتشتی تهران این بار در سخنرانی نخستین دوشنبه هرماه خود به جستار پذیرش اختلالات روحی و جسمی سالمندان خواه...

نوشته دکتر داریوش مهرشاهی

دیدارگاه پیر نارستانه که زمان زیارت آن برای زرتشتیان از روز سپندارمزد (دوم تیرماه) تا روز آذر یا آدرایزد (ششم تیرماه)...

گروهی از دانشجویان دکتری رشته‌ی ادیان ایران‌باستان دانشگاه ادیان و مذاهب در قم، از کتابخانه یگانگی دیدن کردند و با وی...

در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری، دکتر بهشید برخوردار، نماینده ایرانیان زرتشتی در مجلس دوازدهم، با تاکید بر اهمیت مشار...

نخستین جشنواره‌ی فرهنگی امرداد با برپایی آیین‌های فرهنگی، پنجشنبه، 31 خوردادماه 1403 خورشیدی، در تالار خسروی برگزار ش...

بارگذاری نوشتار بیشتر