تارنمای خبری امرداد
مرور رده

زرتشتیان

در این رویه می توانید واپسین رویداد و خبرهای زرتشتیان ایران و جهان را مطالعه کنید.

در امرداد 445 می‌خوانیم:

به داد و دهش کشوری نو کنیم

واژه‌ی دهش در لغت‌نامه دهخدا به چم (:معنی) بخشیدن است و فرهنگ داد و دهش از بخشایش و جوانمردی در میان مردمان یک هازمان…