تارنمای خبری امرداد
مرور رده

زرتشتیان

در این رویه می توانید واپسین رویداد و خبرهای زرتشتیان ایران و جهان را مطالعه کنید.

امروز انارام ایزد سی‌اُمین روز گاهشمار زرتشتی؛ 30 فروردین‌ماه خورشیدی

شکست روم از ارتش ایران در نبرد یک‌روزه

امروز فرخ و پیروز روز مانتره‌سپند ایزد، فروغ بی‌پایان، فروردین‌ماه سال 3759 زرتشتی، دوشنبه 30 فروردین‌ماه 1400 خورشیدی،…
امروز آسمان ایزد بیست‌وهفتمین روز در گاهشمار زرتشتی؛ 27 فروردین‌ماه خورشیدی

روزی که تخت‌جمشید پایتخت ایران شد

امروز فرخ و پیروز روز آسمان ایزد و فروردین‌ماه سال 3759 زرتشتی، آدینه 27 فروردین‌ماه 1400 خورشیدی، 16 آوریل 2021 میلادی…