لوگو امرداد

زرتشتیان

در این رویه می توانید واپسین رویداد و خبرهای زرتشتیان ایران و جهان را مطالعه کنید.

دانش‌آموزان زرتشتی با نیایش همگانی در آدریان تهران جشن اردیبهشتگان را گرامی داشتند. دانش‌آموزان زرتشتی، یکشنبه دوم ار...

آگاهی از نام دهشمندان امرداد

نیک‌اندیشانی همواره در فراز و فرودها و دشواری‌های اقتصادی همراه و پشتیبان هفته‌نامه‌ی خبری فرهنگی امرداد بوده و با یا...

کتابخانه‌ی اردشیر یگانگی فهرستی از نام دهشمندانی که با پیشکش کتاب یا کمک نقدی به این نهاد کمک کرده‌اند را منتشر کرد. ...

کتاب‌ «گوهر پاک» از سوی شهریار هیربد، نویسنده‌ کتاب و سرمایه‌گذاری تاج‌گوهر خدادادکوچکی (خادم) به خوانندگان امرداد پی...

برنامه صعود همکیشان به پناهگاه پلنگ‌چال با باشندگی کوهنوردان زرتشتی تهران به فرخندگی گرامیداشت جشن اردیبهشتگان انجام ...

سازمان زنان زرتشتی تهران همایش فروش کارهای دستی و سنتی زرتشتیان را در جشنگاه خسروی برگزار می‌کند. این سازمان همایش فر...

در نشست شصت و پنجم گردش 45:

در نشست شصت‌وپنجم گردش 45 انجمن زرتشتیان تهران افزایش دریافتی مستمری‌بگیران تصویب شد. فرامرز پوررستمی، سخنگوی گردش 4...

هیات‌امنای موقوفه‌ی ارباب رستم گیو، آیین گهنبار میدیوزرم گاه را در آتشکده رستم‌باغ برگزار خواهد کرد. آیین گهنبار چهره...

هفتادوسومین نشست کارگروه دینی زرتشتیان، آدینه 31 فروردین‌ماه برخط برگزار خواهد شد. کارگروه دینی نشست هفتادوسوم خود را...

آیین‌ها و رسومی که ریشه در تاریخ و فرهنگ ما دارند، بخشی جدایی‌ناپذیر از هویت ما به‌شمار می‌روند. بااین‌حال، برای اینک...

بارگذاری نوشتار بیشتر