تارنمای خبری امرداد
مرور رده

زرتشتیان

در این رویه می توانید واپسین رویداد و خبرهای زرتشتیان ایران و جهان را مطالعه کنید.

آگهی شماره 8 هیات‌نظارت بر انتخابات انجمن زرتشتیان تهران

تمدید زمان رای‌گیری انتخابات گردش 45

پیرو آگهی شماره 8 هیات نظارت بر انتخابات گردش ۴۵ انجمن زرتشتیان تهران، زمان انتخابات با دو ساعت تمدید، ساعت 19 به پایان…