تارنمای خبری امرداد
مرور رده

گردشگری

در امرداد 452 چاپ شده است:

عقدا؛ روشنی کوچه‌باغ‌ها

عقدا شهر کوچه‌باغ‌هاست. جایی که درختان پُرشاخ‌وبرگ سر به‌هم آورده‌اند تا سایه‌سار گذرهایی باشند که خانه‌های خشت و گِلی…
سرو کهن‌سال فراگرد پدیده‌ای طبیعی و تاریخی

از ریشه تا همیشه

سرگذشت فلات ایران زمین و مردمانش در بیشتر موارد در پیوندی ژرف با اساتیر و داستان‌های راستین (:واقعی) که امروزه به افسانه…
درختان کهنسال ایران (پیش درآمد)

ایران، سرزمین درختان دیرینه‌سال

شاید گران‌بهاترین و ارزشمندترین سرمایه‌های زیست‌بوم جهان را درختان شکل می‌دهند. آن‌ها نه‌تنها از دید گیاه‌شناسی، بلکه از…