تارنمای خبری امرداد
مرور رده

گردشگری

درختان کهنسال ایران (پیش درآمد)

ایران، سرزمین درختان دیرینه‌سال

شاید گران‌بهاترین و ارزشمندترین سرمایه‌های زیست‌بوم جهان را درختان شکل می‌دهند. آن‌ها نه‌تنها از دید گیاه‌شناسی، بلکه از…
معرفی دو آب انبار هفت بادگیری استان یزد

آب‌انبار شگفتی و اعجاز کویر

ارج گذاشتن بر آب و خودداری از هدر دادن و آلوده ساختن آن از دوران‌های كهن در فرهنگ مردم سرزمین ما ریشه‌ای بس ژرف داشته…