تارنمای خبری امرداد
مرور رده

گردشگری

محله‌های تاریخی تهران (31)

ده ونک؛ ماندگاری بافت کهن

جایی که اکنون «ونک» نامیده می‌شود و از دیرباز نیز همین نام را داشته است، در گذشته‌ها یکی از آبادی‌های شمیرانات به شمار…