تارنمای خبری امرداد
مرور رده

گردشگری

سازه‌هایی ناهماهنگ با زیست‌بوم دماوند

تخم سبز اژدها بر چکاد دماوند

یک گوی سبز رنگ در بلندای بالای ۴۲۰۰ متری دماوند دیده می‌شود. کوهنوردان ایرانی می‌گویند آنجا پناهگاه کوهنوردان و گردشگران…