تارنمای خبری امرداد
مرور برچسب

آتشکده تهران

فرنشین انجمن موبدان در جشن صد سالگی آتشکده‌ی تهران

آتش پرچم دین زرتشتی است

«زرتشتیان هیچ‌گاه آتش را نیایش نکرده‌اند و قبله‌گاه زرتشتیان نور است. تنها در آتشکده‌ها به سوی…
انجمن زرتشتیان و موبدان تهران برگزار کردند

جشن یک‌صد سالگی آتشکده تهران

جشن یک صد سالگی آتشکده همراه همزمان با جشن آذرگان آدینه سوم آذرماه ۱۳۹۶ در آدریان تهران برگزار شد. در این برنامه…