لوگو امرداد

آتشکده تهران

گروه هیات‌مدیره آدریان تهران نام دهشمندان به این مکان سپند را به آگاهی رساند. گروه مدیریت آدریان تهران (آتشکده) نام د...

مدیریت آدریان تهران از لغو آیین نیایش روز اردیبهشت خبر داد. به آگهی همکیشان می‌رساند با توجه به درگذشت رییس‌جمهور محت...

نیایش همگانی برای تندرستی بهدینان در آتشکده تهران برگزار خواهد شد. آیین نیایش همگانی از سوی انجمن زرتشتیان تهران و ان...

بامداد دهم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳، آتشکده تهران میزبان آیین واج‌یشت گهنبار چهره میدیوزرم شد. این آیین با یسناخوانی موبدان ...

جشن اردیبهشتگان در آتشکده تهران با سخنان دکتر بهشید برخوردار، نماینده زرتشتیان در مجلس دوازدهم، همراه شد. یکشنبه دوم ...

دانش‌آموزان زرتشتی با نیایش همگانی در آدریان تهران جشن اردیبهشتگان را گرامی داشتند. دانش‌آموزان زرتشتی، یکشنبه دوم ار...

در روزی پر از امید و همدلی، جوانان عضو کمپین «Who is the savior» به موبدان آتشکده تهران گلدان‌هایی نمادین  پیشکش کردن...

در روزهای نوروزی، آتشکده تهران بخشی از مسیر گردشگری خیابان ادیان، با برنامه‌های ویژه‌ای، فرصتی برای آشنایی بازدیدکنند...

آیین نیایش همگانی برای گرامیداشت نخستین روز اردیبهشت در سال نو، سوم فروردین‌ماه در آدریان تهران برگزار‌ شد. با هماهنگ...

نیایش همگانی برای گرامیداشت نخستین روز اردیبهشت سال 1403، سوم فروردین در آدریان تهران برگزار‌ می‌شود. به گزارش روابط ...

بارگذاری نوشتار بیشتر