لوگو امرداد

آتشکده تهران

گروهی گردشگر از کشور چین برای آشنایی با فرهنگ و آیین زرتشتی و ایران‌باستان از آتشکده تهران و کتابخانه‌ی تخصصی اردشیر ...

سفیر فنلاند در دیدار از آدریان تهران با ویژگی‌های این نیایشگاه و مجموعه‌ی پیرامون آن آشنا شد. کاری کاهیلوتو، سفیر فنل...

آیین واج‌‌یشت ایاثرم‌گاه، به پیشواز چهارمین چهره گهنبار با گردهمایی آیینی همکیشان در آتشکده تهران برگزار شد. زرتشتیان...

آیین واج‌یشت گهنبار چهره ایاثرم گاه، بامداد پنجشنبه 20 مهرماه در آتشکده تهران برگزار خواهد شد. به گزارش انجمن موبدان ...

گزارش تصویری

آیین واج‌یشت پایان تابستان در آتشکده تهران با ارایه گزارش گروه اجرایی و معرفی سرپرست جدید همراه بود. کهن آیین واج‌یشت...

آیین واج‌یشت گهنبار چهره پیته‌شهیم گاه، بامداد سه‌شنبه 21 شهریورماه در آتشکده تهران برگزار خواهد شد. به گزارش انجمن م...

یک‌ماه پس از دین‌پذیری گروهی از دانش‌آموزان دبیرستان‌های رستم‌آبادیان و فیروزبهرام، با نیایش و نوکردن کُشتی در آتشکده...

آیین واج‌یشت گهنبار چهره میدیوشهم‌گاه، بامداد پنجشنبه هشتم تیرماه در آتشکده تهران برگزار شد. موبدان یسناخوان موبد زوت...

آیین واج‌یشت گهنبار چهره میدیوشهم گاه، بامداد پنجشنبه هشتم تیرماه در آتشکده تهران برگزار خواهد شد. به گزارش انجمن موب...

انجمن زرتشتیان تهران از گزینش سرپرست برای اداره امور آتشکده تهران خبر داد. انجمن زرتشتیان تهران به پیشنهاد گروه انجمن...

بارگذاری نوشتار بیشتر