لوگو امرداد

آتشکده یزد

کهن‌ آیین واج‌یشت گهنبار پایان تابستان بامداد 21 شهریورماه در فضای باز آتشکده ورهرام یزد برگزار شد. واج‌‌یشت گهنبار ی...

انجمن زرتشتیان یزد همزمان با آیین آبزور مرحله سوم رقابت دانش‌آموزی «یشت تا یشت» را در آتشکده ورهرام برگزار کرد. آیین ...

آیین خوانش اوستای آبزور در آتشکده ورهرام یزد با برگزاری دور دوم رقابت دانش‌آموزی «یشت تا یشت» همراه بود. آیین خوا...

آیین خوانش اوستای اورمزدیَشت و گام نخست رقابت دانش‌آموزی «یشت تا یشت» در آتشکده ورهرام یزد برگزار شد. آیین خوانش اوست...

 مرمت و بازسازی بام تالار اصلی ( اتاق آتش) آتشکده ورهرام یزد در حال انجام است. پیرو آگاهی‌رسانی انجمن زرتشتیان یزد، د...

 آیین واج‌یشت دومین گهنبار سال در فضای باز آتشکده ورهرام برگزار شد. آیین واج‌یشت با یسناخوانی موبد مهراب وحیدی از نیم...

آیین واج‌یشت گهنبار چهره میدیوشهم‌گاه در آتشکده ورهرام یزد با همکاری انجمن موبدان و موبدیاران تهران و یزد برگزار می‌ش...

گزارش تصویری

آیین خوانش اوستای آبزور آبان روز و خوردادماه 3761 زرتشتی در محوطه روانشاد کدخدا در آتشکده ورهرام یزد برگزار شد. دوشنب...

انجمن زرتشتیان یزد با همکاری کمیسیون بانوان (وهومن)، نمایشگاه صنایع‌دستی زرتشتیان را در تالار ورجاوند آتشکده ورهرام ی...

آیین خوانش اوستای ورهرام یشت در فرخنده روز ورهرام ایزد در آتشکده ورهرام یزد برگزار شد. آتشکده ورهرام یزد سه‌شنبه ۱۹ ا...

بارگذاری نوشتار بیشتر
امرداد