لوگو امرداد

آتشکده یزد

در یک کار نمادین، کمپین جهانی «Who is the savior» با پیشکش هدایا به آتشکده یزد، پیام دوستی ادیان را به ارمغان آورد. د...

آتشکده یزد در نخستین ساعات سال 1403 میزبان هم‌کیشان بود. زرتشتیان یزد به‌مانند زرتشتیان دیگر شهرهای زرتشتی‌نشین پس از...

آتشکده یزد نخستین روز نوروز 1403 میزبان گردشگران نوروزی بود. گردشگران نوروزی و هم‌میهنان یزدی پس از نو شدن سال و در ن...

همراه با سپاسگزاری از برگزارکنندگان هماورد «یشت تا یشت»

 همزمان با آیین خوانش همگانی اوستای ورهرام یشت از برگزارکنندگان سومین دوره رقابت دانش‌آموزی «یشت تا یشت» سپاسگزاری شد...

عبدالله رحمان‌زاده، وزیر ورزش کشور تاجیکستان از آتشکده یزد دیدن کرد. به گزارش انجمن زرتشتیان یزد، این بازدید به درخوا...

انجمن زرتشتیان یزد برای تامین نیروی خدمات آتشکده ورهرام یزد، از میان همکیشان به گونه‌ی پاره وقت دعوت به همکاری کرد. پ...

آیین واج‌یشت پیشواز گهنبار چهره ایاثرم‌گاه با باشندگی همکیشان در آتشکده ورهرام یزد برگزار شد. این آیین با یسناخوانی م...

کهن‌ آیین واج‌یشت گهنبار پایان تابستان بامداد 21 شهریورماه در فضای باز آتشکده ورهرام یزد برگزار شد. واج‌‌یشت گهنبار ی...

انجمن زرتشتیان یزد همزمان با آیین آبزور مرحله سوم رقابت دانش‌آموزی «یشت تا یشت» را در آتشکده ورهرام برگزار کرد. آیین ...

آیین خوانش اوستای آبزور در آتشکده ورهرام یزد با برگزاری دور دوم رقابت دانش‌آموزی «یشت تا یشت» همراه بود. آیین خوا...

بارگذاری نوشتار بیشتر