لوگو امرداد

آرامگاه قصر فیروزه زرتشتیان تهران

روز سیزدهم فروردین‌ماه، افزون بر اماکن وابسته به انجمن زرتشتیان تهران که همچنان بسته است، ‌آرامگاه قصرفیروزه نیز تعطی...

گزارش تصویری از آرامگاه زرتشتیان تهران

کمیسیون خدمات مصوبه‌ی، درو کردن علف‌های هرز روییده در قصرفیروزه و حمل آن به همراه دیگر نخاله‌ها به خار...

بارگذاری نوشتار بیشتر