لوگو امرداد

آرامگاه قصر فیروزه تهران

در سالروز درگذشت اشوزرتشت خور ایزد از ماه دی، روز جاودانگی پیام‌آور آریایی، همکیشان در قصرفیروزه، آرامگاه زرتشتیان ته...

انجمن زرتشتیان تهران اسامی هموندان هیات اجرایی آرامگاه قصر فیروزه تهران را به آگاهی همکیشان رساند. پیرو فراخوان تشکیل...

بارگذاری نوشتار بیشتر