لوگو امرداد

آرامگاه یزد

آیین بزرگداشت جانباخته راه میهن رستم آذرباد در روز 20 بهمن ماه 1401 خورشیدی در آرامگاه زرتشتیان یزد برگزار شد. به گزا...

سامانه‌ی «روانشاد» برنامه‌ی هوشمند جست‌وجوی نام درگذشتگان و مکان‌یابی دقیق، در آرامگاه زرتشتیان یزد رونمایی شد. انجمن...

بارگذاری نوشتار بیشتر
امرداد