لوگو امرداد

آزمون دینی

بازهم پدیده‌ی ناهماهنگی در برگزاری آزمون نهایی درس دین و زندگی پایه‌ی دوازدهم دبیرستان دیده شد. دانش‌آموزان پایه‌ی دو...

گزارش تصویری

دانش‌آموزان زرتشتی منطقه تهرانپارس، آزمون هماهنگ نوبت دوم دینی را در دبستان هرمز آرش به انجام رساندند. آزمون پایانی ...

آزمون هماهنگ نوبت دوم دینی زرتشتیان شیراز سال تحصیلی 1402-1401 هماهنگ با دیگر شهرهای زرتشتی‌نشین برگزار شد. آزمون دین...

آزمون نوبت دوم هما‌هنگ دینی اصفهان همزمان با دیگر شهرهای زرتشتی نشین برگزار شد. این آزمون با باشندگی یک دانش‌آموز از ...

آزمون نوبت دوم هماهنگ دینی زرتشتیان استان یزد سال تحصیلی 1402-1401 هماهنگ با دیگر شهرهای زرتشتی‌نشین برگزار شد. آزمون...

آزمون نوبت دوم درس دینی به شکل هماهنگ در شهرهای زرتشتی‌نشین برگزار خواهد شد. آزمون نوبت دوم درس دینی در سال تحصیلی 14...

نوبت دوم آزمون هماهنگ کلاس‌های دینی آدینه ۲۴ اردیبهشت‌ماه در سامانه آموزش مجازی دینی برخط (:آنلاین) برگزار می‌شود. آز...

گزارش تصویری

آزمون دینی نیم سال نخست تحصیلی 99-1398 در یزد همزمان با دیگر شهرهای زرتشتی‌نشین برگزار شد. آزمون هماهنگ دینی از ...

گزارش تصویری از

آزمون هماهنگ دینی نیمه‌ی نخست سال تحصیلی 99-1398 خورشیدی دانش‌آموزان زرتشتی پایه‌های ششم تا دوازدهم در...

آزمون دینی، آدینه 22 آذرماه 1398 خورشیدی از ساعت 11 بامداد هماهنگ با دیگر شهرهای زرتشتی نشین در تهران برگزار شد. دانش...

بارگذاری نوشتار بیشتر