لوگو امرداد

آیین سدره پوشی

کمیسیون دینی سازمان جوانان زرتشتی تهران (فروهر) جشن سدره‌پوشی همگانی را برای دانش‌آموزان برگزار خواهد کرد. بر پایه آگ...

با هماهنگی انجمن همازور آیین گهنبارخوانی و جشن سدره‌پوشی چهار جوان زرتشتی در آتشکده آذرگشسب برگزار شد. انجمن همازور پ...

گزارش تصویری

چهل‌وسومین دوره اردوی کانون دانشجویان زرتشتی پسین آدینه سوم شهریورماه در همایشگاه مارکار تهرانپارس میزبان جشن سدره‌پو...

بارگذاری نوشتار بیشتر