لوگو امرداد

آیین لاله ها

آیین میهمانی لاله‌ها، برای پاسداشت فداکاری‌هایی جانسپاران راه ایران‌زمین با باشندگی زرتشتیان در  آرامگاه ارامنه تهران...

آیین میهمانی لاله‌ها، برای پاسداشت فداکاری‌های جانباختگان راه ایران‌زمین با باشندگی زرتشتیان امسال در آرامگاه ارامنه ...

آرامستان ارامنه‌ی تهران در چهاردهمین آیین میهمانی لاله‌ها  به یاد جانسپاران ادیان توحیدی گلباران شد. آیین گلباران مزا...

بارگذاری نوشتار بیشتر