لوگو امرداد

آیین پرسه همگانی اورمزد و اسفندماه

انجمن موبدان و موبدیاران یزد آیین اوستا‌خوانی پرسه‌ی همگانی را از ساعت ۱۶ در آرامگاه زرتشتیان برگزار کرد. شماری از زر...

تالار ایرج تهران

آیین پرسه‌ی همگانی اورمزد روز از ماه اسفند در گاهشمار زرتشتی به یاد فروهر پاک همه‌ روانان و تازه درگذشتگان در تالار ا...

بارگذاری نوشتار بیشتر
امرداد