لوگو امرداد

آیین پرسه

آیین پرسه زنده‌روان فرهیخته دکتر ماه‌بانو تاتا با باشندگی گروه پرشمار زرتشتیان و جامعه‌ی علمی دانشگاهی در تالار آتشکد...

آگاهی‌رسانی کانون دانشجویان زرتشتی

کانون دانشجویان زرتشتی از برگزاری آیین بزرگداشت و پرسه‌ی شادروان شهناز شهزادی در روز پنجشنبه هشتم تیرماه خبر داد. همو...

گزارش تصویری

انجمن زرتشتیان یزد آیین پرسه اورمزد و تیرماه را با باشندگی خانواده‌های تازه درگذشته و رعایت شیوه‌نامه‌ی بهداشتی در آر...

گزارش تصویری از

آیین پرسه‌ی زنده‌یاد گوهرخانم بهمردی از آتشکده رستم باغ به شیوه پخش زنده در صفحه‌ی ‌اینستاگرام برگزار شد. آیین پرسه ش...

آیین پُرسه به یاد روانشاد هرمز نامدار فیروزمند، هموند پیشین هیات‌مدیره‌ی انجمن زرتشتیان تهران و هیات‌مدیره‌ی انجمن زر...

آیین پرسه روانشاد تابنده رستم آذرکیوان مادر جانسپار راه میهن زنده‌یاد کامران گنجی در کرمان برگزار شد. آیین پرسه از سا...

آیین پرسه‌ی روانشاد تابنده آذرکیوان، در تالار آتشکده کرمان برگزار می‌شود. آیین پرسه‌ی روانشاد تابنده آذرکیوان، مادر ج...

در تالار ایرج تهران برگزار شد

 آیین پُرسه به یاد روانشاد تابنده رستم آذرکیوان، مادر جان‌سپار راه میهن کامران گنجی در تالار ایرج تهران برگزار شد. گر...

به کوشش انجمن‌های زرتشتیان یزد

آیین پرسه روانشاد تابنده رستم آذرکیوان، مادر جانسپار زنده‌یاد کامران گنجی در تالار سرور خرمشاه یزد برگزار می‌شود. انج...

آیین پرسه روانشاد تابنده آذرکیوان، گنجی ۲۶ ژانویه 2020 میلادی برابر با ششم بهمن‌ماه در تالار زرتشتیان ساکرامنتو با آو...

بارگذاری نوشتار بیشتر
امرداد