لوگو امرداد

اشتاد ایزد

بامداد سه‌شنبه 21 شهریورماه 1402 با هماهنگی هیات اجرایی آدریان بزرگ، گرامیداشت اشتاد ایزد و شهریورماه با باشندگی همكی...

با هماهنگی هیات اجرایی آدریان بزرگ، گرامیداشت اشتاد ایزد و امردادماه با باشندگی همكیشان، در همایشگاه آدریان بزرگ تهرا...

با هماهنگی هیات اجرایی آدریان بزرگ و باشندگی همكیشان، گرامیداشت اشتاد ایزد و تیرماه در همایشگاه آدریان بزرگ تهران برگ...

بامداد چهارشنبه 24 خوردادماه 1402 با هماهنگی هیات اجرایی آدریان بزرگ تهران، آیین اشتاد ایزد و خوردادماه با باشندگی پر...

با هماهنگی هیات‌اجرایی آدریان بزرگ، آیین اشتاد ایزد و اردیبهشت‌ماه با باشندگی همكیشان در فضای باز آدریان بزرگ تهران، ...

با هماهنگی هيات اجرايی

بامداد شنبه 26 فروردین ماه 1402 با هماهنگی هیات اجرایی آدریان بزرگ، آیین اشتاد ایزد با باشندگی پرشور همكیشان و با رعا...

بامداد شنبه 20 اسفندماه 1401 خورشيدی و با هماهنگی هیات‎اجرايي آدريان بزرگ تهران، گراميداشت واپسين اشتاد ايزد 3760 زرت...

با هماهنگی هيات اجرايی برگزار شد

با هماهنگی هيات اجرايی آدريان بزرگ، آيين اشتاد ايزد و مهرماه در شمار محدود و با رعايت كامل شيوه‌‌نامه‌های بهداشتی به ...

اشتاد ایزد و خوردادماه نیایش همگانی پیرسبز و ستی‌پیر؛ 24 خوردادماه خورشیدی

امروز پیروز و فرخ روز اشتاد ایزد، نیایش همگانی سپندینه ستی‌پیر و آغاز پنح روز نیایش همگانی در سپندینه پیرسبز چک‌چک، 2...

بارگذاری نوشتار بیشتر
امرداد