لوگو امرداد

اشتاد

با هماهنگی هیات‎اجرایی آدریان بزرگ، گرامیداشت اشتاد ایزد و بهمن‌ماه با باشندگی همكیشان در آدریان بزرگ تهران و در هوای...

آيين اشتاد ايزد و امردادماه با باشندگي تني چند از بانوان همكيش و با رعايت شيوه‌نامه‌هاي بهداشتي، بامداد شنبه 22 امردا...

با هماهنگي هيات اجرايي برگزار شد

بامداد پنج شنبه 23 تيرماه 1401  با هماهنگي هيات اجرايي آدريان بزرگ، آيين اشتاد ايزد و تيرماه با باشندگي تني چند از با...

در گاه‌شمار زرتشتی سال به ١٢ ماه ٣٠ روز بخش می‌شود كه هر روز به نامی آراسته است. امروز بیست‌وششمین روز...

بارگذاری نوشتار بیشتر