لوگو امرداد

امرداد

امرداد 474 چاپ شد:

شماره‌ی  474 هفته‌نامه‌ی امرداد با عنوان «سدره‌پوشی آیین پیوستن به دین زرتشتی» با نوشتارهای تاریخی و فرهنگی و گزارش‌ه...

امرداد 473 چاپ شد:

شماره‌ی 473 هفته‌نامه‌ی امرداد با عنوان «نخستین روز تازش روس و انگلیس به ایران» با نوشتارهای تاریخی و فرهنگی و گزارش‌...

با برپایی گهنبار و آوای اوستا:

هفته‌نامه‌ی‌ امرداد با پشیبانی دوست‌داران فرهنگ ایران‌زمین بیست‌و‌چهارمین سالروز بنیادگذاری خود را پشت سر گذاشت. آیین...

امرداد 472 چاپ شد:

شماره‌ی  472 هفته‌نامه‌ی امرداد با عنوان «تاریخی نستوه به استواری کوه» با نوشتارهای تاریخی و فرهنگی و گزارش‌ها و خبره...

به خجستگی جشن امردادگان:

همزمان با فرخنده‌‌جشن امردادگان، امروز، سه‌شنبه سوم امردادماه در گاهشمار خورشیدی برابر با هفتم امردادماه (امردادروز ا...

همراهان و خوانندگان گرامی امرداد، از آنجا که به‌گفته‌ی بزرگمهر فرزانه «همه‌چیز را همگان دانند»، همواره برای همه‌ی ما ...

امرداد شماره‌ی 471 چاپ شد:

شماره‌ی 471 هفته‌نامه‌ی امرداد با عنوان «ارس گرفتار پساب‌ها و سدسازی‌های ترکیه» با نوشتارهای تاریخی و فرهنگی و گزارش‌...

امرداد 470 چاپ شد:

شماره‌ی  470 هفته‌نامه‌ی امرداد با عنوان «خطر در کمین آرامگاه داریوش بزرگ» با نوشتارهای تاریخی و فرهنگی و گزارش‌ها و ...

امرداد 469 چاپ شد

شماره‌ی  469 هفته‌نامه‌ی امرداد با عنوان «پس از سی سال هنوز نشانه‌ای از نام مارکار در بوستان یزد نیست» با نوشتارهای ت...

برای دومین‌بار مجموعه‌ مقالات ایران‌شناسی به گزینش امرداد فراهم آمد

کتاب ماتیکان 2 (مجموعه مقاله‌های ایران‌شناسی به گزینش امرداد) به کوشش هفته‌نامه‌ی امرداد و نشر برسم چاپ و در دسترس خو...

بارگذاری نوشتار بیشتر
امرداد