لوگو امرداد

انتخابات شورای شهر

با تایید صلاحیت نامزدهای پنجمین دوره‌ی انتخابات شورای شهر، نامزدهای تایید صلاحیت شده‌ی غیر مسلمان این دوره،...

آرمن نظریان، نامزد ارامنه‌ی تهران در انتخابات شورای شهر

آرمن نظریان، زاده‌ی 22 اسفندماه 1361 خورشیدی، كارشناس كامپیوتر، كارشناس ارشد علوم سیاسی، كارشناس ارشد روابط بین&...

بارگذاری نوشتار بیشتر