لوگو امرداد

انتخابات

هیات‌رییسه‌ی گردش هجدهم انجمن زرتشتیان شیراز از میان 11 هموند اصلی گزینش شدند. پس از برگزاری انتخابات گردش هجدهم انجم...

انتخابات گردش سیزدهم انجمن زرتشتیان خرمشاه آدینه ۲۱ مهرماه در تالار سرور خرمشاه برگزار شد.  با هماهنگی فرمانداری یزد ...

انتخاب هیات‌مدیره گردش سیزدهم انجمن زرتشتیان خرمشاه، و بازرس آدینه ۲۱ مهرماه در تالار سرور برگزار می‌شود. انتخاب هیات...

با برگزاری مجمع همگانی، هموندان هیات‌مدیره گردش 25 و بازرس انجمن زرتشتیان مریم‌آباد گزینش شدند. انتخاب هموندان هیات‌م...

رییس ستاد انتخابات پایتخت، از نام‌نویسی اولیه ۱۱ نامزد حوزه انتخابی زرتشتیان برای دوره‌ دوازدهم مجلس خبر داد. 22 امرد...

نوبت دوم مجمع همگانی عادی سالانه سازمان جوانان زرتشتی تهران (سازمان فروهر)، با انتخاب هموندان هیات مدیره همراه بود. م...

آگهی نوبت دوم مجمع همگانی عادی سالانه

نوبت دوم مجمع همگانی عادی سالانه سازمان جوانان زرتشتی تهران (فروهر)  و انتخاب هموندان هیات‌مدیره یکشنبه 22 امردادماه ...

انتخابات گردش ششم انجمن زرتشتیان مزرعه‌کلانتر آدینه 30 تیرماه برگزار خواهد شد. پیرو آگاهی‌رسانی هیات‌اجرایی انتخابات ...

فرشاد خورشیدیان، فرانک زنده‌نوش، مهرداد کاویانی دستجردی به عنوان هیات بازرسان سال مالی 1402 انجمن زرتشتیان تهران برگز...

هموندان هیات رییسه گردش دوازدهم انجمن زرتشتیان نصرت‌آباد دوشنبه هفتم‌ فروردین‌ماه در انتخابات داخلی برگزیده شدند. به ...

بارگذاری نوشتار بیشتر