لوگو امرداد

انتخابات

نام‌نویسی نامزدهای انتخابات گردش دوازدهم انجمن زرتشتیان نصرت‌آباد از هشتم بهمن‌ماه به مدت دو هفته ادامه می‌یابد. برپ...

نشست انتخاب هیات رییسه گردش ۶۴ انجمن زرتشتیان یزد با باشندگی هیات نظارت بر انتخابات، برگزیدگان گردش جدید و بازرس انجم...

هیات رییسه گردش 23 انجمن زرتشتیان کرمان پنجشنبه سوم آذرماه در انتخابات داخلی برگزیده شد. پیرو آگاهی‌رسانی هیات نظارت ...

هیات نظارت بر انتخابات سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد نتایج شمارش آرا را اعلام کرد. پیرو آگاهی‌رسانی هیات نظارت بر...

انتخابات گردش 64 انجمن زرتشتیان یزد 27 آبان‌ماه در تالار کیخسروی برگزار شد. انتخابات هیات مدیره‌ی گردش جدید انجمن زرت...

انتخابات هیات مدیره و بازرسان انجمن زرتشتیان کرمان گردش 23 در محل آتشکده کرمان برگزار شد. انتخابات انجمن زرتشتیان کرم...

انتخابات هیات مدیره سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد هم‌زمان با انتخابات گردش ۶۴ انجمن زرتشتیان یزد آدینه 27 آبان‌ما...

انجمن خیریه درمانی زرتشتیان نوبت دوم مجمع همگانی عادی انجمن خیریه درمانی زرتشتیان تهران و انتخاب هیات‌مدیره‌ی گردش جد...

هیات نظارت بر انتخابات گردش ۶۴ انجمن زرتشتیان یزد، با انتشار اسامی 27 نامزد انتخاباتی از برگزاری انتخابات در روز آدین...

گزارش تصویری

نشست معارفه نامزدهای هیات مدیره و بازرسان گردش 23 انجمن زرتشتیان کرمان پنجشنبه 12 آبان‌ماه در تالار آتشکده کرمان برگز...

بارگذاری نوشتار بیشتر