لوگو امرداد

انتخابات

با برگزاری مجمع همگانی، هموندان هیات‌مدیره گردش 25 و بازرس انجمن زرتشتیان مریم‌آباد گزینش شدند. انتخاب هموندان هیات‌م...

رییس ستاد انتخابات پایتخت، از نام‌نویسی اولیه ۱۱ نامزد حوزه انتخابی زرتشتیان برای دوره‌ دوازدهم مجلس خبر داد. 22 امرد...

نوبت دوم مجمع همگانی عادی سالانه سازمان جوانان زرتشتی تهران (سازمان فروهر)، با انتخاب هموندان هیات مدیره همراه بود. م...

آگهی نوبت دوم مجمع همگانی عادی سالانه

نوبت دوم مجمع همگانی عادی سالانه سازمان جوانان زرتشتی تهران (فروهر)  و انتخاب هموندان هیات‌مدیره یکشنبه 22 امردادماه ...

انتخابات گردش ششم انجمن زرتشتیان مزرعه‌کلانتر آدینه 30 تیرماه برگزار خواهد شد. پیرو آگاهی‌رسانی هیات‌اجرایی انتخابات ...

فرشاد خورشیدیان، فرانک زنده‌نوش، مهرداد کاویانی دستجردی به عنوان هیات بازرسان سال مالی 1402 انجمن زرتشتیان تهران برگز...

هموندان هیات رییسه گردش دوازدهم انجمن زرتشتیان نصرت‌آباد دوشنبه هفتم‌ فروردین‌ماه در انتخابات داخلی برگزیده شدند. به ...

با برگزاری انتخابات در روز پنجشنبه سوم فروردین‌ماه 1402، هیات‌مدیره گردش ششم انجمن زرتشتیان مزرعه‌کلانتر گزینش شد. به...

با برگزاری انتخابات، هموندان هیات‌مدیره گردش دوازدهم انجمن زرتشتیان نصرت آباد گزینش شدند. انتخابات گردش دوازدهم انجمن...

انتخابات هیات‌مدیره‌ی گردش دوازدهم انجمن زرتشتیان نصرت‌آباد، آدینه 12 اسفندماه برگزار خواهد شد. پیرو آگاهی‌رسانی هیات...

بارگذاری نوشتار بیشتر
امرداد