لوگو امرداد

انجمن اشا

با هماهنگی انجمن زرتشتیان شریف‌آباد مقیم مرکز هفتمین نمایشگاه صنایع‌دستی و کارهای هنری و تجاری زرتشتیان در تالار اشا ...

انجمن زرتشتیان شریف‌آباد مقیم مرکز (اشا) هفتمین نمایشگاه صنایع‌دستی و کارهای هنری و تجاری زرتشتیان را 30 تیرماه برپا ...

مدرسه خرمنی در شریف‌آباد اردکان با دنیایی از خاطره آماده‌ی پذیرایی از میهمانان زرتشتی شد. در سال ۱۳۰۸ خورشیدی میرزا ا...

برگزاری آیین پایانی جام دبستانی

آیین جشن‌خوانی به مناسبت راه‌اندازی پذیرشگاه خرمنی و همزمان آیین پایانی جام ورزشی شادروان دکتر بهمن دبستانی با باشندگ...

انجمن زرتشتیان شریف‌آباد مقیم مرکز (اشا) به پیشواز نوروز نمایشگاه صنایع‌دستی و کارهای هنری زرتشتیان را برپا کرد. در ا...

نمایشگاه صنایع دستی و کارهای هنری زرتشتیان، آدینه ۱۲ اسفندماه در تالار اشا انجمن زرتشتیان شریف‌آباد مقیم مرکز برگزار ...

تالار انجمن اشا میزبان آیین رونمایی از کتاب فرهنگ بهدینان شریف آباد اردکان یزد بود. مهرداد قدردان نویسنده این کتاب اف...

پنجمین نمایشگاه صنایع‌دستی و کارهای هنری زرتشتیان در تالار اشا برگزار شد. نمایشگاه صنایع‌دستی آدینه سوم تیرماه 1401 خ...

گزارش تصویری از

همایش فروش هنرهای دستی همکیشان به کوشش انجمن زرتشتیان شریف‌آباد مقیم مرکز (اشا)  برپا شد. مجموعه‌ای از...

هشتم آذرماه

انجمن زرتشتیان شریف‌آباد مقیم مرکز (اشا) نمایشگاه فروش کارهای هنری و صنایع دستی زرتشتیان برگزار می‌کند. نما...

بارگذاری نوشتار بیشتر
امرداد