لوگو امرداد

انجمن اشا

انجمن زرتشتیان شریف آباد مقیم مرکز (اشا)  آیین گهنبار چهره همس پت میدیم‌گاه را برگزار می‌کند. این گهنبار در اهنود روز...

نمایشگاه صنایع‌دستی و کارهای هنری زرتشتیان در انجمن زرتشتیان شریف‌آباد مقیم مرکز (اشا) برگزار شد. در این نمایشگاه مج...

نمایشگاه صنایع دستی، کارهای هنری و تجاری زرتشتیان، آدینه 18 اسفندماه در تالار اشا انجمن زرتشتیان شریف‌آباد مقیم مرکز ...

هشتمین نمایشگاه صنایع دستی، کارهای هنری و تجاری زرتشتیان و همزمان غرفه‌ کودک و زیست‌بوم در تالار اشا انجمن زرتشتیان ش...

غرفه‌ی کودک همزمان با نمایشگاه صنایع دستی و کارهای هنری و تجاری زرتشتیان، آدینه 17 آذرماه میزبان کودکان در تالار اشا ...

جشن آذرگان در انجمن زرتشتیان شریف‌آباد مقیم مرکز  (اشا) در تهرانپارس گرامی داشته شد. انجمن اشا جشن آذرگان را بامداد آ...

نمایشگاه صنایع دستی، کارهای هنری و تجاری زرتشتیان، آدینه 17 آذرماه در تالار اشا انجمن زرتشتیان شریف‌آباد مقیم مرکز بر...

با هماهنگی انجمن زرتشتیان شریف‌آباد مقیم مرکز، هفتمین نمایشگاه صنایع‌دستی و کارهای هنری و تجاری زرتشتیان در تالار اشا...

انجمن زرتشتیان شریف‌آباد مقیم مرکز (اشا) هفتمین نمایشگاه صنایع‌دستی و کارهای هنری و تجاری زرتشتیان را 30 تیرماه برپا ...

مدرسه خرمنی در شریف‌آباد اردکان با دنیایی از خاطره آماده‌ی پذیرایی از میهمانان زرتشتی شد. در سال ۱۳۰۸ خورشیدی میرزا ا...

بارگذاری نوشتار بیشتر