لوگو امرداد

انجمن تفت و توابع مقیم تهران

انجمن تفت و توابع مقیم تهران، شهادت آیت‌الله دکتر سیدابراهیم رئیسی، رییس‌جمهور و هیات همراه را آرامش‌باد (تسلیت) گفت....

انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران خبر داد

انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران از برگزاری نوبت دوم مجمع همگانی عادی سالیانه این انجمن خبر داد. از آنجا که نوبت...

انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران از برگزاری نوبت نخست مجمع همگانی عادی سالیانه این انجمن خبر داد. به گزارش انجمن...

همراه با سپاسداری از نوداشجویان

اینستاگرام هفته‌نامه امرداد پخش زنده آیین گهنبار چهره میدیاریم‌ گاه را از خانه نرگس همرسانی می‌کند. انجمن زرتشتیان تف...

آدینه پیش رو برگزار می‌شود

نوبت دوم مجمع همگانی انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران از ساعت ۹ بامداد آدینه، ۲۳ تیرماه ۱۳۹۶ خورشیدی در خانه نرگ...

بارگذاری نوشتار بیشتر