لوگو امرداد

انجمن زرتشتیان آلمان

انجمن زرتشتیان آلمان با فرستادن پیام، درگذشت موبد کورش نیکنام را  آرامش‌باد گفت. متن پیام به شکل زیر است: به روان و ف...

انتخابات هیات مدیره‌ی دوره 33 انجمن زرتشتیان آلمان در Jugendherberge Haltern am See برگزار شد. به گزارش هیات‌مدیره‌ی ...

انجمن زرتشتیان آلمان در روزهای 12 و 13 فروردین‌ماه برابر با یکم و دوم آوریل 2023 میلادی گردهمایی خانوادگی با هدف دیدو...

 انجمن زرتشتیان آلمان جشن مهرگان را در روز مهر از ماه مهر با شرکت گروه پرشماری از همکیشان زرتشتی ساکن آلمان همراه با ...

زرتشتیان آلمان به مناسبت ۳۰ سال کوشش انجمن خود در روزهای ۲۶ و ۲۷ فروردین‌ماه برابر با پانزدهم و شانزدهم آوریل ۲۰...

بارگذاری نوشتار بیشتر