لوگو امرداد

انجمن زرتشتیان اصفهان

نخستین روز چهره پیته‌شهیم گاه، آیین گهنبارخوانی به پاس آفرینش زمین در  آتشکده گوهر و مهربان اصفهان برگزار شد. این آیی...

انجمن زرتشتیان اصفهان جشن شهریورگان و روز پدر را آدینه سوم شهریورماه گرامی داشت. زرتشتیان اصفهان در گرامیداشت روز پدر...

انجمن زرتشتیان اصفهان آیین گهنبار میدیوشهم و خجسته جشن تیرگان، جشن‌هایی در پیوند با آب را گرامی داشت. روز تیر ایزد از...

جشن فروردینگان در مجتمع فرهنگی ورزشی خسروی اصفهان با باشندگی همکیشان برگزار شد. شنبه 19 فروردین‌ماه 1402 در ساعت 17 ا...

جشن زادروز اشوزرتشت بامداد امروز ششم فروردین‌ماه با باشندگی همکیشان در درمهر گوهر و مهربان اصفهان برگزار شد. این برنا...

جشن سده 1401 اصفهان بنا به آیین دیرینه‌ی هرساله در حیاط خانه زرتشتیان این شهر برگزار شد و کمابیش نیمی از زرتشتیان این...

گرامیداشت سپندارمذگان و روز مادر در خانه زرتشتیان اصفهان با برگزاری جشن زادروز همراه بود. با باشندگی گروهی از همکیشان...

انجمن زرتشتیان اصفهان، آیین سده، یادگار ارزشمند نیاکانمان را در خانه زرتشتیان با باشندگی همکیشان گرامی داشت. برنامه پ...

آیین بهمنگان با باشندگی شماری از همکیشان در خانه زرتشتیان اصفهان گرامی داشته شد. این برنامه پنجشنبه 29 دی‌ماه 1401 خو...

 انجمن زرتشتیان اصفهان آیین گهنبار چهره میدیاریم گاه را در درمهر گوهر و مهربان برگزار کرد. با باشندگی گروهی از زرتشتی...

بارگذاری نوشتار بیشتر
امرداد