لوگو امرداد

انجمن زرتشتیان اله آباد

انجمن زرتشتیان اله‌آباد، به فراخور جشن مهرگان مسابقات دوز سراسری استان یزد برگزار می‌‌کند. این مسابقات ویژه زرتشتیان ...

انجمن زرتشتیان اله‌آباد از ادامه‌ی زمان ارسال مدارک به همایش همازوربیم تا روز دهم شهریورماه خبر داد. پیرو آگهی‌نامه ...

هموندان انجمن زرتشتیان اله‌آباد با همراهی هموندان موسسه خیریه مهرآوران یسنا کویر یزد به دیدار با سالمندان زرتشتی بستر...

انجمن زرتشتیان اله‌آباد با انتشار آگهی از برگزاری سی‌وهشتمین همایش همازوربیم در روزهای پنجشنبه و آدینه 23 و 24 شهریور...

انجمن زرتشتیان اله‌آباد یزد آیین گهنبار چهره میدیاریم‌گاه را با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در تالار آتشکده برگزار کر...

انجمن زرتشتیان اله‌آباد، سالروز درگذشت اشوزرتشت را با رعایت شیون‌نامه‌های بهداشتی در محوطه باز درمهر برگزار کرد. آیین...

گزارش تصویری

انجمن زرتشتیان اله‌آباد، کهن آیین «شب چله» را با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی برگزار کرد. پاسداشت آیین باستانی شب چله ...

وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در نخستین روز سفر به استان یزد از بافت تاریخی روستای زرتشتی‌نشین اله‌آباد و ا...

انجمن زرتشتیان اله‌آباد از آغاز پروژه‌ی مرمت گرمابه‌ در بافت تاریخی این روستای زرتشتی‌نشین از توابع بخش زارچ شهرستان ...

انجمن زرتشتیان اله‌آباد یزد آیین گهنبار‌خوانی چهره‌ی پیت‌شهیم‌گاه را در محوطه دخمه با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی برگ...

بارگذاری نوشتار بیشتر
امرداد