تارنمای خبری امرداد
مرور برچسب

انجمن زرتشتیان تهران

تاريخچه تاسيس انجمن زرتشتیان تهران به سال 1276 خورشيدی بازمی‌گردد. در اين سال گروهی از زرتشتيان ساكن تهران كه به اهميت كار گروهی برای رفع مشكلات و هموارساختن راه پيشرفت زرتشتيان پی‌برده‌بودند، در روز زاميادايزد و اسفندماه 1276 برابر با 27 جمادی‌الاخری هجري قمری در محلی به نام كاروانسراي مشير‌خلوت كه در آن هنگام يك مركز عمده تجارت زرتشتيان بود، گرد‌آمدند و آغاز فعاليت انجمن زرتشتیان را اعلام ‌داشتند و به اين ترتيب نخستين دوره با نام «انجمن زرتشتيان طهران» آغاز ‌شد.

آخرین رویدادهای انجمن زرتشتیان تهران را در این رویه دنبال کنید.