لوگو امرداد

انجمن زرتشتیان رحمت‌آباد

زرتشتیان رحمت‌آباد یزد به آیین نیاکانی نخستین روز سال را با نیایش در آتشکده و تازه‌گردانیدن دیدارها آغاز کردند. آتشکد...

انجمن زرتشتیان رحمت‌آباد، با برگزاری آیین آفرینگان‌خوانی، یاد اشوزرتشت، یگانه پیام‌آور ایرانی را گرامی داشت. آیین درگ...

انجمن زرتشتیان رحمت‌آباد به فرخندگی جشن مهرگان‌ آیین آفرینگان‌خوانی تندرستی برگزار کرد. این آیین از بهرت تندرستی با ...

بارگذاری نوشتار بیشتر