لوگو امرداد

انجمن زرتشتیان رحمت آباد یزد

انجمن زرتشتیان رحمت‌آباد یزد از آموزش و تمرین فوتسال بانوان و فوتبال نوجوانان زرتشتی به کوشش باشگاه اندیشه رحمت‌آباد ...

انجمن زرتشتیان رحمت‌آباد، با برگزاری آیین آفرینگان‌خوانی در آدریان سپندینه روز اَشتاد ایزد از ماه اسفند و آغاز پنجه ک...

انجمن زرتشتیان رحمت‌آباد یزد آیین سده را به فرخندگی پیدایش آتش و سرآغاز تمدن گرامی داشت. آیین سده با باشندگی همکیشان ...

انجمن زرتشتيان رحمت‌آباد يزد ، آيين آفرينگان‌خوانی به مناسبت درگذشت اشو زرتشت، یگانه وخشور ایرانی برگزار کرد. آیین آف...

انجمن زرتشتیان رحمت‌آباد یزد به خجستگی مهرگان، آیین آفرینگان‌خوانی از برای تندرستی برگزار کرد. به روال گذشته آیین آفر...

انجمن زرتشتیان رحمت‌آباد به مناسبت شادباش زادروز یگانه پیام‌آور راستی اشوزرتشت اسپنتمان ، آیین آفرینگان‌خوانی برگزار ...

آیین آفرینگان‌خوانی همزمان با فرارسیدن پنجه کوچک و گرامیداشت فروهر درگذشتگان به کوشش انجمن زرتشتیان رحمت‌آباد برگزار ...

انجمن زرتشتیان رحمت‌آباد یزد آیین گهنبارخوانی چهره‌ی ایاثرم‌گاه را به نامگانه‌ی دهشمندان زرتشتی برخط برگزار می‌کند. پ...

گزارش تصویری

پذیرشگاه دکتر بهرام پرورش در راستای تغییر کاربری به سرای سالمندان زرتشتی در حال بازسازی است. بازسازی پذیرشگاه دکتر به...

انجمن زرتشتیان رحمت‌آباد یزد یاد اشوزرتشت، وخشور ایران‌زمین را با اوستاخوانی بدون حضور همکیشان گرامی داشت. آیین آفرین...

بارگذاری نوشتار بیشتر
امرداد