لوگو امرداد

انجمن زرتشتیان رحمت آباد یزد

سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی رحمت‌آباد  می‌خواهد دوره تابستانه آموزش برخی از هنرها را برگزار کند. دوره‌های آموزشی دف...

آیین گهنبار توجی و آفرینگان‌خوانی به مناسبت از راه‌رسیدن پنجه کوچک در آدریان رحمت‌آباد برگزار شد. این آیین با اوستاخو...

انجمن زرتشتیان رحمت‌آباد یزد از آموزش و تمرین فوتسال بانوان و فوتبال نوجوانان زرتشتی به کوشش باشگاه اندیشه رحمت‌آباد ...

انجمن زرتشتیان رحمت‌آباد، با برگزاری آیین آفرینگان‌خوانی در آدریان سپندینه روز اَشتاد ایزد از ماه اسفند و آغاز پنجه ک...

انجمن زرتشتیان رحمت‌آباد یزد آیین سده را به فرخندگی پیدایش آتش و سرآغاز تمدن گرامی داشت. آیین سده با باشندگی همکیشان ...

انجمن زرتشتيان رحمت‌آباد يزد ، آيين آفرينگان‌خوانی به مناسبت درگذشت اشو زرتشت، یگانه وخشور ایرانی برگزار کرد. آیین آف...

انجمن زرتشتیان رحمت‌آباد یزد به خجستگی مهرگان، آیین آفرینگان‌خوانی از برای تندرستی برگزار کرد. به روال گذشته آیین آفر...

انجمن زرتشتیان رحمت‌آباد به مناسبت شادباش زادروز یگانه پیام‌آور راستی اشوزرتشت اسپنتمان ، آیین آفرینگان‌خوانی برگزار ...

آیین آفرینگان‌خوانی همزمان با فرارسیدن پنجه کوچک و گرامیداشت فروهر درگذشتگان به کوشش انجمن زرتشتیان رحمت‌آباد برگزار ...

انجمن زرتشتیان رحمت‌آباد یزد آیین گهنبارخوانی چهره‌ی ایاثرم‌گاه را به نامگانه‌ی دهشمندان زرتشتی برخط برگزار می‌کند. پ...

بارگذاری نوشتار بیشتر