لوگو امرداد

انجمن زرتشتیان قاسم‌آباد

 آیین گهنبار پایان تابستان به کوشش انجمن زرتشتیان قاسم‌آباد در تالار استاد ماهیار اردشیر برگزار شد. در روز آسمان ایزد...

بارگذاری نوشتار بیشتر