لوگو امرداد

انجمن زرتشتیان نرسی آباد

انجمن زرتشتیان نرسی‌آباد از برگزاری جشن زادروز اشوزرتشت در روز ششم فروردین ماه 1402 ویژه همکیشان خبر داد. این مراسم د...

انجمن زرتشتیان نرسی‌آباد آیین پرسه اورمزد و اسفندماه را به یاد تازه‌درگذشتگان برگزار کرد. آیین پرسه اورمزد و اسفندماه...

انجمن زرتشتیان نرسی‌آباد زمان و مکان برگزاری آیین پرسه اورمزد و اسفندماه 1401 خورشیدی به همراه نام روانشادان را به آگ...

زرتشتیان محله‌ی نرسی‌آباد یزد سالروز درگذشت اشو زرتشت، پیام‌آور آریایی را گرامی داشتند. آیین سالروز درگذشت اشو زرتشت،...

گزارش تصویری از

با همکاری انجمن زرتشتیان کسنویه و انجمن زرتشتیان نرسی‌آباد و نیک‌اندیشی روانشادان ارباب مهربان و فریدون زرتشتی، از دا...

انجمن‌های زرتشتیان کسنویه و نرسی‌آباد با انتشار آگهی‌نامه از برگزاری جشن معرفی دانش‌آموختگان ممتاز و دانشجویان راه‌یا...

انجمن زرتشتیان نرسی‌آباد یزد با همازوری همکیشان آیین گهنبار توجی را در زیارتگاه پیر ریش‌سفید برگزار کرد. آیین گهنبار ...

انجمن زرتشتیان نرسی‌آباد، جشن سده، بزرگداشت یافتن آتش را روز مهرایزد و بهمن‌ماه برگزار کرد. آیین پسین هنگام دهم بهمن...

نام‌نویسی از نامزدهای انتخابات گردش 18 هیات‌مدیره‌ی انجمن زرتشتیان نرسی‌آباد یزد 25 دی‌ماه آغاز می‌شود. برپایه‌ی آگا...

با برگزاری نوبت دوم مجمع همگانی عادی به طور فوق العاده انجمن زرتشتیان نرسی آباد، هیات نظارت بر انتخابات گردش 18 گزینش...

بارگذاری نوشتار بیشتر
امرداد