لوگو امرداد

انجمن زرتشتیان کرج

آیین گهنبار چَهره همس پت میدیم گاه با باشندگی همکیشان در انجمن زرتشتیان کرج برگزار شد. آیین گهنبار با اوستاخوانی موبد...

دانش‌آموزان کلاس‌های دینی کرج روز آدینه چهارم اسفند از پارک فن‌آموز در پارک فناوری شهر جدید پردیس بازدید کردند. در ای...

انجمن زرتشتیان کرج خجسته آیین جشن سده را دهم بهمن‌ماه با باشندگی همکیشان برگزار کرد. این برنامه در برگیرنده آیین نیای...

انجمن زرتشتیان کرج در راستای پاسداشت فرخنده جشن سده آیین نیایش و آتش‌افروزی برگزار می‌کند. برنامه‌های گوناگون جشن سده...

انجمن زرتشتیان کرج، با محکوم‌کردن حادثه‌ی تروریستی کرمان، این فاجعه را به هم‌میهنان و به‌ویژه خانواده‌ی بازماندگان آر...

انجمن زرتشتیان کرج آیین گهنبار  میدیاریم گاه را با گردهمایی آیینی همکیشان در واپسین روز چهره به روز ورهرام ایزد برگزا...

انجمن زرتشتیان کرج برای برپایی جشن سده از همکیشان دعوت به همکاری می‌نماید. این انجمن از هم‌کیشانی که علاقه‌مند هستند ...

مجمع همگانی عادی انجمن زرتشتیان کرج و انتخاب بازرسان آدینه 21 مهرماه 1402 برگزار شد. این نشست ساعت 18 در تالار مهرداد...

جهانگیر رستم اخترخاوری از بنیادگذاران و  فرنشین دوره‌های پیشین انجمن زرتشتیان کرج، 21 مهرماه 1402 دیده از جهان فروبست...

با هماهنگی انجمن زرتشتیان کرج آیین خجسته جشن مهرگان، دهم مهرماه 1402 با گردهمایی همکیشان برگزار شد. این آیین در خجسته...

بارگذاری نوشتار بیشتر