لوگو امرداد

انجمن زرتشتیان کرج

انجمن زرتشتیان کرج آیین گهنبار پیته‌شهم، گاه آفرینش زمین را در نخستین روز چَهره برگزار کرد. آیین گهنبار چهره پیته‌شهم...

انجمن زرتشتیان کرج از برگزاری آیین گهنبار پایان تابستان در نخستین روز چَهره خبر داد. پیرو آگاهی‌رسانی انجمن زرتشتیان ...

گزارش تصویری

انجمن زرتشتیان کرج، آیین گهنبار چهره میدیوشهیم گاه را با همکاری فراگیران گات‌هاخوانی برگزار کرد. آیین دومین چهره گهنب...

انجمن زرتشتیان کرج آیین گهنبار و آفرینگان‌‌خوانی چهره میدیوشهم‌گاه را برگزار می‌کند. آیین گهنبار چهره میدیوشهیم گاه د...

انجمن زرتشتیان کرج در حال برگزاری آموزش گات‌هاخوانی و دین‌دبیره، آماده‌سازی برای سی‌اُمین همایش مانتره است. این دوره‌...

آیین گهنبار چَهره‌ میدیوزرم، گاه پیدایش آسمان در خانه دولت انجمن زرتشتیان کرج برگزار شد. آیین گهنبار چَهره میدیوزرم ب...

 انجمن زرتشتیان کرج آیین گهنبار چَهره همس پت میدیم گاه را روز سپنتمد و ماه گاتابیو با باشندگی همکیشان در تالار خانه د...

جشن سده یکی از جشن‌های کهن ایران باستان است که همه ساله در روز 10 بهمن در کرج هم‌زمان با دیگر شهر‌های زرتشتی‌نشین برگ...

انجمن زرتشتیان کرج آیین سده، جشن پیدایش آتش و سرآغاز تمدن را پاس داشت. زرتشتیان کرج به خجستگی سده و در پاسداشت این آی...

گزارش تصویری

 به دعوت انجمن زرتشتیان کرج، همکیشان هم‌بهره میزد مینوی گهنبار پایان تابستان شدند. آیین گهنبار چهره پَیتَه‌شَهیِم، گا...

بارگذاری نوشتار بیشتر
امرداد