لوگو امرداد

انجمن زرتشتیان یزد

انجمن زرتشتیان یزد، از برگزاری برنامه گردشگری آب در روز آدینه 25 خوردادماه خبر داد. با توجه به برهم‌خوردن گشت نیم‌رو...

آیین پرسه همگانی اورمزد و تیرماه در آرامگاه زرتشتیان یزد برگزار می‌شود. آیین پرسه همگانی اورمزد و تیرماه در روز سه‌شن...

انجمن زرتشتیان یزد آیین خوانش همگانی اوستای آبزور را در آتشکده یزد برگزار می‌کند. انجمن زرتشتیان یزد بنا دارد آیین خو...

گشت نیم‌روزی جشن خوردادگان که قرار بود چهارم خورداد 1403 برگزار گردد لغو شد. در پی آگاهی‌رسانی انجمن زرتشتیان یزد، به...

انجمن زرتشتیان یزد شهادت رییس‌جمهور و هیات همراه را در سانحه هوایی آرامش‌باد گفت. ایریستَنام اوروانو یَزَمَئیده یااَش...

انجمن زرتشتیان یزد، دومین دوره مسابقه عکاسی دین و دوربین را برگزار خواهد کرد. این مسابقه در دو رده سنی نوجوانان و جوا...

انجمن زرتشتیان یزد، گشت نیم‌روزه‌ای مسیر گردشگری آب را به فراخور جشن خوردادگان برگزار می‌کند. انجمن زرتشتیان یزد می‌...

سومین نمایشگاه صنایع‌دستی زرتشتیان، با همکاری کمیسیون بانوان انجمن زرتشتیان یزد و انجمن زرتشتیان یزد به مناسبت زادروز...

انجمن زرتشتیان یزد با همکاری کمیسیون بانوان انجمن زرتشتیان یزد، سومین نمایشگاه صنایع‌دستی زرتشتیان را به مناسبت زادرو...

آیین واج‌یشت گهنبار میدیوزرم گاه در آتشکده ورهرام یزد برگزار خواهد شد. آیین واج یشت میدیوزرم گاه روز دوشنبه مورخ 10 ا...

بارگذاری نوشتار بیشتر