لوگو امرداد

انجمن یانش وران مانتره

انجمن یانش‌وران مانتره از برگزاری آیین گهنبار توجی در پانزدهمین اردوی کنکوری‌ها خبر داد. این آیین با همکاری انجمن زرت...

گردش یازدهم انجمن یانش وران مانتره، برای چهار سال پروانه فعالیت گرفت. پروانه فعالیت انجمن یانش‌وران مانتره با موضوع ...

نام‌نویسی پانزدهمین اردوی کنکوری‌های زرتشتیان سراسر کشور تا ۳۰ تیر ماه ادامه دارد و تمدید نخواهد شد. به گزارش انجمن ی...

آگاهی‌رسانی انجمن یانش‌وران مانتره

انجمن یانش‌وران مانتره از انجام نام‌نویسی پانزدهمین اردوی کنکوری‌های زرتشتی در روزهای ۲۵ تا ۳۰ تیر ماه خبر داد. به گز...

در پی درگذشت شادروان شهناز شهزادی، انجمن یانش‌وران مانتره از برگزارنشدن جشن تیرگان خبر داد. پیرو آگاهی‌رسانی انجمن یا...

انجمن یانش‌وران مانتره از برگزاری پانزدهمین اردوی کنکوری‌های زرتشتی سراسر کشور خبر داد. به گزارش روابط عمومی انجمن‌ ی...

انجمن زرتشتیان یزد با همکاری انجمن یانش‌وران مانتره، آیین گهنبار توجی به یاد هماروانان و روز درختکاری، را دوشنبه ۱۵ ا...

انجمن یانش‌وران مانتره در راستای آماده‌سازی جام اهنود، نشست هماهنگی داوران والیبال را آدینه پنجم اسفند ماه برگزار کرد...

انجمن یانش وران مانتره مسابقات استعدادیابی اهنود تخصصی رشته والیبال برگزار می‌کند. پیرو آگاهی‌رسانی انجمن یانش وران م...

انجمن یانش‌وران مانتره، همایش معرفی دانشجویان تازه راه‌یافته به دانشگاه را در تالار رستم نرسی‌آباد یزد برگزار کرد. جش...

بارگذاری نوشتار بیشتر
امرداد