لوگو امرداد

ایاسرم

درِمهر گوهر و مهربان اصفهان میزبان زرتشتیان در هنگامه‌ی برگزاری گهنبار «ایاسرم» بود. این آیین که گهن...

کانون دانشجویان زرتشتی آیین گهنبارخوانی چَهره‌ی «ایاسرم» را برپا داشتند. این برنامه آدینه، ۲۳ مهرماه...

گزارش تصویری

گهنبار چهره‌ی «ایاسرم» آدینه 23 مهرماه 1395 خورشیدی از ساعت 15 در خانه‌ی نرگس برگزار شد.در این ...

آیین گهنبارخوانی چَهره‌ی «اَیاسَرِم» از سوی انجمن زرتشتیان یزد و به نام‌گانه‌ی خانواده&zwn...

مجتمع رستم‌باغ تهران‌پارس محل برپایی نخستین روز از گهنبار فصل آغاز سرما بود. نخستین روز از گهنبار چَهره&zwn...

گهنبار چهره‌ی ایاسرم‌گاه در روزهای 20 تا 24 مهرماه در شهرهای زرتشتی‌نشین از سوی انجمن‌های زرتشتیا...

بارگذاری نوشتار بیشتر