لوگو امرداد

بنیاد صدری

آگاهی‌رسانی بنیاد نیکان

بنیاد صدری (لندن)، زیر پوشش سازمان جهانی زرتشتیان، امسال نیز به دانشجویان زرتشتی در مقطع کارشناسی کمک‌هزینه&zwnj...

بنیاد صدری (لندن)، زیر پوشش سازمان جهانی زرتشتیان، امسال نیز به دانشجویان زرتشتی در مقطع کارشناسی کمک‌هزینه&zwnj...

دانشجویان زرتشتی برای دریافت وام از بنیاد صدری و بنیاد نیکان تا پایان آبان‌ماه زمان دارند. دانشجویان زرتشتی برای...

با همکاری سازمان جهانی زرتشتیان

بنیاد «صدری» لندن به مانند سالیان گذشته به دانشجویان زرتشتی پایه کارشناسی وام دانشجویی می‌دهد. بنیاد...

بارگذاری نوشتار بیشتر