لوگو امرداد

بهمرد بهمردی

زندگی‌نامه‌‌ی بهمرد بهمردی

بهمرد بهمردی از آموزگاران نمونه‌ی روستای زرتشتی‌نشین مزرعه‌کلانتر یزد درگذشت. در ادامه زندگی‌نامه...

بارگذاری نوشتار بیشتر