لوگو امرداد

جام ادیان

تیم داژبال بانوان باشگاه فروهر نماینده‌ی زرتشتیان در دومین جام وحدت ادیان به مقام نخست این دوره از مسابقات دست یافت. ...

دومین جام وحدت ادیان میان چهار‌ تیم زرتشتیان، ارامنه، کلیمیان و مسلمانان در رده فوتسال آقایان برگزار شد. تیم فوتبال ا...

بارگذاری نوشتار بیشتر