لوگو امرداد

جام اشا

آدینه هشتم شهریور ماه در سالن باشگاه اردشیر همتی کرمان نشست نقد و بررسی و تحلیل یازدهمین دوره‌ی پیکارهای ورزشی ج...

گزارش تصویری از

 آیین پایانی یازدهمین دوره پیکارهای ورزشی جام اشا پسین آدینه یکم شهریورماه 1398 خورشیدی در تالار اردشیر همتی کرم...

گزارش تصویری از

آیین پایانی یازدهمین دوره پیکارهای ورزشی جام اشا در سالن باشگاه اردشیر همتی کرمان برگزار شد. این آییندر یکم شهریورماه...

به روزرسانی می‌شود

دیدارهای تیمی داخل سالنی روز 30 امرداد ماه 1398 خورشیدی از یازدهمین دوره‌‌ی پیکارهای جام اشا به ترتیب زیر پ...

گزارش تصویری از

نخستین روز از یازدهمین دوره جام اشا 28 امردادماه 1398 خورشیدی با بازیهای تیمی فوتسال و والیبال پی گرفته شد. گزارش تصو...

گزارش تصویری از

 آیین گشایش یازدهمین دوره پیکارهای ورزشی جام اشا پسین دوشنبه 28 امرداد ماه 1398 خورشیدی در تالار اردشیر همتی کرم...

به روزرسانی می‌شود

دیدارهای نخستین روز از یازدهمین دوره‌‌ی پیکارهای جام اشا، ۳ دیدار والیبال و ۴ دیدار فوتسال است که 28 ا...

مراسم قرعه کشی یازدهمین دوره جام اشا در روز پنجشنبه ۲۴ ام امرداد ماه از ساعت ۶ پسین در سالن باشگاه اردشیر همتی کرمان ...

آگهی شماره‌ی پنجم کمیته‌ی برگزاری یازدهمین دوره‌ی جام اشا منتشر شد. با توجه به همزمانی زیارت پیر نارکی...

دهم امردادماه

نام‌نویسی یازدهمین دوره از پیکارهای ورزشی جام اشا باشگاه اردشیر همتی کرمان از دهم امردادماه آغاز شد. فرزاد نیکدی...

بارگذاری نوشتار بیشتر