لوگو امرداد

جام جانباختگان،تنیس،شطرنج

گزارش تصویری(1)

سی‌وششمین دوره از پیکارهای ورزشی «جام جان‌باختگان»چهارمین روز خود را پشت سر گذاشت. فرتور رشته&z...

گزارش تصویری(1)

 سی‌وششمین دوره از پیکارهای ورزشی «جام جان‌باختگان»سومین روز خود را پشت سرگذاشت فرتور رشت...

گزارش تصویری(2)

سی‌وششمین دوره از پیکارهای ورزشی «جام جان‌باختگان» دومین روز خود را پشت سر گذاشت. فرتور رشته&zw...

بارگذاری نوشتار بیشتر