لوگو امرداد

جام سده

انجمن زرتشتیان کرج آیین سده، جشن پیدایش آتش و سرآغاز تمدن را پاس داشت. زرتشتیان کرج به خجستگی سده و در پاسداشت این آی...

همزمان با جشن سده برگزیدگان بیست‌وچهامین پیکارهای ورزشی جام سده در روز یکشنبه دهم بهمن‌ماه 1395 خورشیدی معر...

نخستین بار در پیکارهای جام سده

پیکارهای پیاده‌روی بانوان که برای نخستین‌بار به رشته‌های جام سده افزوده شده بود، چهارشنبه ۱۰ آذرماه در...

بارگذاری نوشتار بیشتر