تارنمای خبری امرداد
مرور برچسب

جام وهمن

آگاهی‌رسانی انجمن یانش‌وران مانتره

تخفیف رفت‌وآمد به جام وهمن

انجمن یانش وران مانتره از تخفیف تاکسی اینترنتی اسنپ برای رفت و آمد به نوزدهمین دوره جام وهمن خبر داد. دوستداران شرکت در…
آگاهی‌رسانی انجمن یانش‌وران مانتره

پخش مستقیم نوزدهمین جام وهمن

نوزدهمین دوره از پیکارهای والیبال جام وهمن به کوشش انجمن یانش‌وران مانتره یزد زنده و مستقیم بر روی شبکه اجتماعی…