لوگو امرداد

جام وهمن

انجمن یانش‌وران مانتره از آغاز نام‌نویسی بیست و دومین دوره‌ از پیکارهای والیبال جام وهمن خبر داد. پیکارهای والیبال جا...

انجمن یانش‌وران مانتره از برگزار نشدن بیست و یکمین دوره مسابقات والیبال جام وهمن خبر داد. به گزارش انجمن یانش وران ما...

انجمن یانش‌وران مانتره با انتشار آیین‌نامه‌ی اجرایی رده بزرگسالان، نوجوانان و مینی‌والیبال از برگزاری بیست و یکمین دو...

انجمن یانش‌وران مانتره یزد با انتشار پیش‌پوستر بیست‌ویکمین دوره مسابقات والیبال جام وهمن از برگزاری حضوری این جام تخص...

وهمن‌نامه را بخوانید

 بیستمین دوره پیکارهای والیبال جام وهمن با پخش آیین گشایش از رویه‌ی رسمی اینستاگرام جام وهمن آغاز به‌کار کرد و با اجر...

انجمن یانش‌وران مانتره یزد، با معرفی اینستاگرامی کسب‌وکارهای نوپا و یا خانگی در پخش زنده‌ی جام وهمن از همکیشان کارآفر...

ویژه برنامه همه‌گیری کرونا

انجمن یانش‌وران مانتره بیستمین دوره پیکار‌های والیبال جام وهمن را به شیوه‌ی مجازی از رویه‌ی رسمی جام وهمن در اینستاگر...

آگاهی از برنامه پسین‌گاه پیکارهای والیبال

کمیته برگزاری، برنامه‌ی بازی‌های پسین‌هنگام روز چهارم نوزدهمین دوره پیکارهای والیبال جام وهمن را آگاهی‌رسانی کرد. پیک...

آگاهی‌رسانی برنامه پسین‌گاه پیکارهای والیبال

پیکارهای روز سوم نوزدهمین جام وهمن، در نوبت پسین و شب، با برگزاری 5 دیدار پیگیری می‌شود. پیرو آگاهی‌رسانی انجمن یانش‌...

کمیته‌ی برگزاری نوزدهمین پیکارهای والیبال جام وهمن، برنامه‌ی بازی‌های روز سوم را آگاهی‌رسانی کرد. بازی‌های روز سوم جا...

بارگذاری نوشتار بیشتر