لوگو امرداد

جام

هفته دوم مسابقات گل کوچک یادواره بهرام گشتاسبی روزهای پنجشنبه و آدینه درسالن باشگاه اردشیر همتی کرمان برگزار شد. دربا...

مسابقات فوتسال گل کوچک یادواره شادروان بهرام گشتاسبی آدینه سوم آذرماه در سالن باشگاه اردشیر همتی کرمان برگزار شد. آیی...

انجمن یانش‌وران مانتره با انتشار پیش‌پوستر از برگزاری بیست و دومین دوره مسابقات والیبال جام وهمن در بهمن‌ماه خبر داد....

بامداد آدینه ۳۰ تیرماه جام خانوادگی در باشگاه اردشیر همتی کرمان با همکاری و هماهنگی کمیسیون جوانان زرتشتی با بازی‌های...

باشگاه اردشیر همتی کرمان با همکاری و هماهنگی کمیسیون جوانان زرتشتی کرمان جام خانوادگی بازی‌های شاد قدیمی را  برگزار خ...

واپسین روز از آیین پنجی، در تالار رستم آذرباد مزرعه‌کلانتر، از مقام‌آوران چهل‌‌وششمین جام پنجی سپاس‌داری شد. یکشنبه 2...

پیکارهای ورزشی جام پنجی به کوشش انجمن زرتشتیان مزرعه کلانتر یزد و یاری نیک‌اندیشان پیگیری شد. در این جام رشته‌های ورز...

در راستای چهلمین دوره پیکارهای ورزشی جام جان‌باختگان

کانون دانشجویان زرتشتی در راستای چهلمین دوره پیکارهای ورزشی جام جان‌باختگان، دوره آموزش کمک‌های اولیه با گواهی جمعیت ...

کانون دانشجویان زرتشتی، رشته‌های ورزشی در این دوره از پیکارهای جام جان‌باختگان را به آگاهی رساند. برپایه‌ی آگاهی‌رسان...

کمیته برگزاری پیکارهای ورزشی جام جان‌باختگان از برگزاری چهلمین  جام در تابستان ۱۴۰۲ خبر داد. این پیکارهای ورزشی به یا...

بارگذاری نوشتار بیشتر