لوگو امرداد

جشنواره فردا

دانش‌آموزان دبیرستان دخترانه دوره‌ی یکم گشتاسب در سی‌ونهمین مسابقات فرهنگی و هنری با دستیابی به جایگاه نخست تا سوم خو...

دانش‌آموزان دبستان دخترانه گیو با کسب رتبه نخست و دوم در سی‌و‌نهمین دوره مسابقات فرهنگی و هنری (جشنواره فردا)، خوش در...

بارگذاری نوشتار بیشتر
امرداد