لوگو امرداد

جشن الفبا

دانش‌آموزان پایه نخست دبستان دینیاری روز شنبه 29 اردیبهشت 1403 آموختن الفبا را جشن گرفتند. دانش‌آموزان پایه نخست دبست...

در آستانه‌ی پایان سال تحصیلی

دانش‌آموزان پایه‌ی یکم دبستان پسرانه‌ی جمشیدجم، نخستین سال توانایی خواندن و نوشتن خود را همراه با خانواده‌ها و آموزگ...

بارگذاری نوشتار بیشتر