لوگو امرداد

جشن زایش اشوزرتشت

جشن زادروز اشو زرتشت هم‌زمان در خورداد روز از ماه فروردین زرتشتی برابر روز دوشنبه ششم فروردین‌ماه 1403 خورشیدی در تما...

با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی

شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه شورای فرهنگ عمومی کشور مبنی بر تغییر عنوان «ولادت زرتشت» و نامگذاری ششم فروردین‌ماه در...

زادروز اشوزرتشت، پیام‌آور ایرانی، با آغاز سده‌ی جدید خورشیدی، به مناسبت‌های سالنمای رسمی سال 1400 ایران افزوده شد. ش...

ششم فروردین‌ماه جشن زایش وخشور ایرانی

خورداد روز از ماه فروردین، فرخنده زادروز اشو زرتشت، پیام‌آور نیکی‌های سه‌گانه فرا رسید. روزی که پیروانش را به خردمندی...

پیام موبد اردشیر خورشیدیان به فراخور جشن زایش اشوزرتشت

پیش از هرچیز، برخود بایسته می‌دانم که خورداد امشاسپند از ماه فروردین، روز زایش اشوزرتشت پیامبر ایرانی را به تمام هم م...

 تالار ماهیار اردشیر قاسم‌آباد یزد میزبان جشن زایش و به پیامبری رسیدن اشوزرتشت در ششم فروردین‌ماه 1397...

گزارش تصویری

 جشن زایش و به پیامبری رسیدن اشوزرتشت، ششم فروردین در روستای اله آباد یزد با باشندگی زرتشتیان برگزار شد.این آیین...

بارگذاری نوشتار بیشتر