لوگو امرداد

جشن فروردینگان

زرتشتیان یزد با باشندگی در آرامگاه کهن آیین جشن فروردینگان را گرامی داشتند. نخستین جشن ماهیانه سال ۱۴۰۳ روز یکشنبه ۱۹...

زرتشتیان اصفهان کهن آیین فروردینگان را با گردهمایی آیینی در همایشگاه دینی، فرهنگی ورزشی خسروی پاس داشتند. فُرودُگ یا ...

همراه با نم‌نم باران بهاری

جشن فروردینگان (فُرودُگ) یکشنبه 19 فروردین ماه و از ساعت 15 با باشندگی شماری از زرتشتیان شیراز در فضای باز آرامگاه زر...

زرتشتیان تهران در روز 19 فروردین ماه 1403 با باشندگی در آرامگاه قصرفیروزه، یاد درگذشتگان را گرامی داشتند. آیین فروردی...

زرتشتیان تهران در روز 19 فروردین‌ماه 1403 برابر با آگاهی‌رسانی انجمن زرتشتیان تهران با باشندگی در آرامگاه قصر فیروزه ...

زرتشتیان تهران در روز 19 فروردین ماه 1402 به مناسبت فروردینگان با باشندگی در آرامگاه قصرفیروزه، یاد درگذشتگان را گرام...

زرتشتیان تهران در روز 19 فروردین ماه 1402 برابر با آگاهی‌رسانی انجمن زرتشتیان تهران با باشندگی در آرامگاه قصرفیروزه ف...

انجمن زرتشتیان یزد با همکاری انجمن موبدان و موبدیاران یزد، آیین فروردینگان را در محوطه تاریخی دخمه زرتشتیان یزد برگزا...

انجمن زرتشتیان تهران با انتشار برنامه زمانبندی رفت‌وبرگشت سرویس‌ها از برگزاری فروردینگان و آیین دینی اوستاخوانی در آر...

زرتشتیان یزد با پخت خوراک‌های آیینی و واژ اوستای موبدان، فروهر و روان درگذشتگان را یاد کرده و جشن فروردینگان را در 19...

بارگذاری نوشتار بیشتر