تارنمای خبری امرداد
مرور برچسب

خانه فرهنگ و هنر زرتشتیان

خانه‌ فرهنگ و هنر زرتشتیان برگزار می‌کند

جشنواره نقاشی‌های جشن تیرگان

خانه فرهنگ و هنر زرتشتیان جشنواره‌ی «نقاشی‌های جشن تیرگان» را برای کودکان زرتشتی گروه سنی 6 تا 12 سال برگزار می‌کند.…