لوگو امرداد

خانه فرهنگ و هنر زرتشتیان

هیات اجرایی خانه فرهنگ و هنر زرتشتیان تهران، در گزارشی فعالیت‌های انجام‌شده در سال ۱۴۰۱ را به آگاهی همکیشان رساند. به...

خجسته آیین نخستین گهنبار سال به پاس آفرینش آسمان، هم‌زمان با دوازدهمین سال گشایش خانه‌ی فرهنگ و هنر زرتشتیان تهران و ...

آیین گهنبارخوانی چهره میدیوزرم گاه به مناسبت دوازدهمین سالگرد گشایش خانه فرهنگ و هنر زرتشتیان و روز ملی خلیج پارس برخ...

هیات اجرایی خانه فرهنگ و هنر زرتشتیان تهران با انتشار فراخوان از استادان و هنرمندان برای آموزش مهارت‌های مختلف هنری د...

هیات‌اجرایی خانه فرهنگ و هنر منتخب انجمن زرتشتیان تهران با برگزاری انتخابات داخلی، هیات‌رییسه را برگزیدند. نخستین نشس...

اجرای پروژه پژوهشی گنجینه‌ی آوایی، دیداری و نوشتاری زبان دَری زرتشتی با معرفی سرپرست پروژه به گونه‌ی رسمی در خانه فره...

انجمن زرتشتیان تهران فراخوان عضویت در هیات‌اجرایی خانه فرهنگ و هنر زرتشتیان را تا پایان بهمن‎‌ماه تمدید کرد. انجمن زر...

خانه فرهنگ و هنر زرتشتیان آثار رسیده به جشنواره نقاشی‌های جشن تیرگان را در صفحه اینستاگرام خود به نمایش گذاشته است. خ...

خانه‌ فرهنگ و هنر زرتشتیان برگزار می‌کند

خانه فرهنگ و هنر زرتشتیان جشنواره‌ی «نقاشی‌های جشن تیرگان» را برای کودکان زرتشتی گروه سنی 6 تا 12 سال برگزار می‌کند. ...

آثار رسیده به جشنواره سرودهای سنتی فارسی-دَری زرتشتی در اینستاگرام خانه فرهنگ و هنر زرتشتیان به نمایش درآمده است. خان...

بارگذاری نوشتار بیشتر