لوگو امرداد

خانه فرهنگ و هنر زرتشتیان

در نشست 62 گردش 45 انجمن زرتشتیان تهران، چهار تن از هموندان هیات اجرایی جدید خانه‌ی فرهنگ و هنر زرتشتیان با رای مخفی ...

خانه فرهنگ و هنر زرتشتیان تهران کارگاه قصه‌گویی و خلاقیت برگزار می‌کند. خانه فرهنگ و هنر زرتشتیان  تهران، از ۱۶ آذرما...

خانه فرهنگ و هنر زرتشتیان نمایشگاه فروش صنایع دستی و آثار هنری و خوراکی‌های خانگی ویژه زرتشتیان را هر هفته برپا می‌کن...

خانه فرهنگ ‌و هنر زرتشتیان برای تابستان 1402 در دوره‌های ادبیات، هنرهای نمایشی، مهارت‌های زندگی و روانشناسی نام‌نویسی...

خانه فرهنگ ‌و هنر زرتشتیان برای تابستان 1402 در دوره‌های حرکات موزون و نمایشی ویژه زرتشتیان نام‌نویسی می‌کند. خانه فر...

خانه فرهنگ ‌و هنر زرتشتیان برای تابستان 1402 در دوره‌های هنرهای تجسمی، هنرهای ترسیمی و آمیزه علم و هنر نام‌نویسی می‌ک...

خانه فرهنگ ‌و هنر زرتشتیان برای تابستان 1402 در دوره‌های موسیقی نام‌نویسی می‌کند. خانه فرهنگ و هنر وابسته به انجمن زر...

هیات اجرایی خانه فرهنگ و هنر زرتشتیان تهران، در گزارشی فعالیت‌های انجام‌شده در سال ۱۴۰۱ را به آگاهی همکیشان رساند. به...

آیین گهنبارخوانی چهره میدیوزرم گاه به مناسبت دوازدهمین سالگرد گشایش خانه فرهنگ و هنر زرتشتیان و روز ملی خلیج پارس برخ...

هیات اجرایی خانه فرهنگ و هنر زرتشتیان تهران با انتشار فراخوان از استادان و هنرمندان برای آموزش مهارت‌های مختلف هنری د...

بارگذاری نوشتار بیشتر