لوگو امرداد

خانه فرهنگ و هنر زرتشتیان

خانه فرهنگ و هنر زرتشتیان نمایشگاه فروش صنایع دستی و آثار هنری و خوراکی‌های خانگی ویژه زرتشتیان را هر هفته برپا می‌کن...

خانه فرهنگ ‌و هنر زرتشتیان برای تابستان 1402 در دوره‌های ادبیات، هنرهای نمایشی، مهارت‌های زندگی و روانشناسی نام‌نویسی...

خانه فرهنگ ‌و هنر زرتشتیان برای تابستان 1402 در دوره‌های حرکات موزون و نمایشی ویژه زرتشتیان نام‌نویسی می‌کند. خانه فر...

خانه فرهنگ ‌و هنر زرتشتیان برای تابستان 1402 در دوره‌های هنرهای تجسمی، هنرهای ترسیمی و آمیزه علم و هنر نام‌نویسی می‌ک...

خانه فرهنگ ‌و هنر زرتشتیان برای تابستان 1402 در دوره‌های موسیقی نام‌نویسی می‌کند. خانه فرهنگ و هنر وابسته به انجمن زر...

هیات اجرایی خانه فرهنگ و هنر زرتشتیان تهران، در گزارشی فعالیت‌های انجام‌شده در سال ۱۴۰۱ را به آگاهی همکیشان رساند. به...

آیین گهنبارخوانی چهره میدیوزرم گاه به مناسبت دوازدهمین سالگرد گشایش خانه فرهنگ و هنر زرتشتیان و روز ملی خلیج پارس برخ...

هیات اجرایی خانه فرهنگ و هنر زرتشتیان تهران با انتشار فراخوان از استادان و هنرمندان برای آموزش مهارت‌های مختلف هنری د...

هیات‌اجرایی خانه فرهنگ و هنر منتخب انجمن زرتشتیان تهران با برگزاری انتخابات داخلی، هیات‌رییسه را برگزیدند. نخستین نشس...

اجرای پروژه پژوهشی گنجینه‌ی آوایی، دیداری و نوشتاری زبان دَری زرتشتی با معرفی سرپرست پروژه به گونه‌ی رسمی در خانه فره...

بارگذاری نوشتار بیشتر
امرداد