لوگو امرداد

خانه فرهنگ و هنر

خانه فرهنگ وهنر زرتشتیان برآن است آیین جشن‌خوانی به مناسبت بازگشایی خانه هنر برگزار کند. رنگ‌آمیزی و بازساز...

 خانه‌ فرهنگ و هنر زرتشتیان در راستای کاهش استرس و برقراری آرامش برنامه‌‌ی باشگاه یوگا‌ی خند...

آدینه در خانه‌ فرهنگ و هنر زرتشتیان

  ره‌آورد نیمسال نخست هنرجویان خانه فرهنگ و هنر زرتشتیان آدینه 16 شهریورماه 1397 خورشیدی به نمایش گذاشته م...

گزارش تصویری

خانه فرهنگ وهنر زرتشتیان در راستای پشتیبانی از صنایع کوچک جشنواره‌ی فروش صنایع دستی برگزار کرد. جشنواره‌ی ف...

خانه‌ی فرهنگ و هنر زرتشتیان گرامی می‌دارد

خانه‌ی فرهنگ و هنر زرتشتیان روز جهانی ادبیات کودک و نوجوان را گرامی می‌دارد. برنامه‌ای به مناسبت گرامی...

خانه‌ی فرهنگ‌وهنر زرتشتیان تهران در ماه‌های آذر و دی جشنواره خوراکی و صنایع‌دستی برگزار می‌ک...

برنامه‌های خانه فرهنگ و هنر زرتشتیان

خانه‌ی فرهنگ و هنر (وابسته به انجمن زرتشتیان تهران) با دورهمی ممس‌ها و بامس‌ها و جشنواره‌ی خوراکی...

خانه فرهنگ وهنر برپا می کند

خانه فرهنگ و هنر زرتشتیان دست‌آورد کوشش هنرجویان را پنج‌شنبه 30 شهریورماه 1396 به نمایش می‌گذارد. خانه...

گزارش تصویری

خانه‌ فرهنگ و هنر زرتشتیان کارگاهی یک‌روزه در زمینه‌ی مهارت‌های زندگی برای پسران 8 تا 12 سال برگز...

خانه فرهنگ و هنر برگزار می‌کند:

خانه فرهنگ و هنر در راستای آشنایی خانواده‌ها با استعداد فرزندان خود، پنجمین دوره‌ی کارگاه‌ مهارت‌...

بارگذاری نوشتار بیشتر