لوگو امرداد

خاکسپاری

گزارش تصویری از:

پیکر بانو توران شهریاری، چکامه‌سرای میهنی، روز شنبه دوم تیرماه 1403 در سرای ابدی خویش در قصر فیروزه تهران برای همیشه ...

بانو توران شهریاری، چکامه سرای میهنی، روز شنبه دوم تیرماه 1403 تا سرای ابدی خویش بدرقه خواهد شد. بنابر آگاهی‌رسانی خا...

بنا بر آگاهی‌رسانی خانواده انوشه‌روان شاهرخ سلامتی آیین خاکسپاری از روز یکشنبه 27 خورداد به روز دوشنبه 28 خورداد تغیی...

موبد کورش نیکنام با بدرود دوستداران خود در خاک میهن آرام گرفت. آیین خاکسپاری کورش نیکنام امروز آدینه 28 اردیبهشت‌ماه ...

آیین بدرود (:وداع) با استاد علیرضا شجاع‌پور، شاعر ملی، ادیب و شاهنامه‌شناس، آدینه 28 مهرماه 1402 خورشیدی، با باشندگی ...

روانشاد کاوه وفاداری، برادر روانشاد کسرا وفاداری، نوه روانشاد ارباب گشتاسب فیروزگر، بنیادگذار بیمارستان فیروزگر در آر...

عاشق مادرزمین در آغوش خاک آرام گرفت

پیکر زنده‌یاد گهرنازبانو پشوتنی، دوستدار آرامش مادرزمین، در قصرفیروزه آرامگاه زرتشتیان تهران، به خاک سپرده شد. آیین ...

گزارش تصویری از

 آیین خاکسپاری روانشاد رستم بهرام خدابخشی شریف‌آباد، هموند پیشکسوت انجمن زرتشتیان تهران و انجمن زرتشتیان شر...

 آیین خاکسپاری روانشاد رستم خسرو نمیرانیان، پدر دکتر افشین نمیرانیان، فرنشین انجمن زرتشتیان تهران، روز دی به&zwn...

گزارش تصویری

آیین خاکسپاری روانشاد پروین رستم صنمی، مادر دکتر اسفندیار اختیاری، نماینده‌ی ایرانیان زرتشتی در مجلس، روز ارد ای...

بارگذاری نوشتار بیشتر